Návšteva Leopoldova

Spartakus Fight Gym, Regia Civitas, Attila Végh a Rytmus na športovo-motivačnej besede vo väznici

Regia Civitas mala česť spolu-zorganizovať športovo-motivačnú besedu v Leopoldove, na ktorej sa zúčastnili Attila Végh, Patrik „Rytmus“ Vrbovský a tréneri bojového klubu Spartakus Fight Gym Trnava, ktorí najprv dali hodinový MMA tréning členom justičnej stráže, a následne odprezentovali svoju motivačnú prednášku odsúdeným v najtachšej nápravno-výchovnej skupine, ako aj odsúdeným v ľahšej nápravno-výchovnej skupine.

Cieľom tejto besedy bolo odprezentovanie pozitívnych účinkov pravidelného športovania na predchádzanie násila a agresivity, ako aj zlepšenie fyzického a psychického zdravia. Odsúdení sa aktívne zapájali do diskusie a zaujímal ich hlavne zápas Rytmusa s Marpom, ako aj Attilov zápas s Karlosom Vémolom.

Vo výsledku z toho bol veľmi inšpiratívny deň pre odsúdených, ako aj pre členov ZVJS a v neposlednom rade i pre organizátorov a členov samotnej besedy. Pravidelným športovaním sa skutočne dá predchádzať agresívnym sklonom a poruchám správania a je nesmierne prospešné nielen pre fyzické zdravie, ale hlavne pre to vnútorné psychické zdravie človeka.

ČLÁNOK OD ZVJS:

Teším sa a mám rešpekt… znelo v posilňovni príslušníkov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov. V utorok 12. marca 2019 nás poctili svojou návštevou šampión Bellatoru a tréner Attila Végh, raper Patrik Rytmus Vrbovský, ktorého Attila donedávna pripravoval na jeho prvý boxerský zápas, zápasník a tréner Ján Hudák, Nikoleta Domoráková, zápasníčka a trénerka s ďalším organizačným tímom. Metaforicky je alma mater všetkých zúčastnených trnavský klub Spartakus Fight Gym a do posilňovne zavítali na tréning MMA s vybranými príslušníkmi, s ktorými trénovali techniky jiu-jitsu. Tréning mal profesionálnu úroveň a príslušníci si vyskúšali nové možnosti boja a svoje vlastné schopnosti a limity. Pre všetkých bolo veľmi inšpiratívne stretnúť sa s Attilom, keď im osobne ukázal techniky boja, prípadne im osobne uštedril „takedown“. Osobne sme sa presvedčili, že okrem toho, že je veľký fighter, je hlavne skromný sympaťák, ochotný nezištne venovať svoj čas iným.

Po tréningu sa s bojovníkmi premiestnili na interaktívnu besedu do oddielu doživotných trestov, ktorej sa zúčastnilo deväť odsúdených na doživotie. Besedu viedol najmä Attila s Rytmusom, počas nej premietali inšpiratívne videá z prípravy Rytmusa na boxerský zápas s Marpom. Cieľom besedy bolo predstaviť odsúdeným šport z pohľadu predchádzania agresívneho správania, a zároveň šport ako zmysluplne strávený čas pre seba samého. Odsúdení sa aktívne zapájali do besedy množstvom kladených otázok.

S rovnakým zameraním sa v ten istý deň realizovala ďalšia beseda v ústavnej kinosále ako celoústavná aktivita kultúrno-osvetových činností pre odsúdených umiestnených v strednom a maximálnom stupni stráženia. Odsúdení vnímali prítomných nielen ako mediálne známe osoby, no najmä ako osobnosti, ktoré rešpektujú, obdivujú a sú pre nich pozitívnymi vzormi vo vlastnom osobnostnom rozvoji, najmä v oblasti telovýchovy, že pokorou a cieľavedomosťou môžu dosiahnuť svoje ciele nielen v športe.

Zdroj: https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/inspirativny-den-s-attilom-veghom-a-rytmusom

GALÉRIA FOTIEK (OD ZVJS SK):